Risk Analizi

İşyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alıp;

  • İşyerindeki düzenin korunmasını sağlayarak,
  • Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek,
  • Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek,
  • Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak,
  • Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirleyerek,
  • çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve
  • İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi hazırlanır.