Peryodik Muayene

Tüm çalışanların sektörel bazda tetkikleri eksiksiz yapıldıktan sonra işe giriş ve periyodik muayene kartları doldurulup onaylanmaktadır.

6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu Gereği İşveren;Çalışanların iş yerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

  • İşe girişlerinde.
  • İş değişikliğinde.
  • İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde.
  • İşin devamı süresince, çalışanın durumu ve iş yerinin tehlike sınıfına göre düzenli aralıklarla.
  • Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
  • Sağlık gözetimi kapsamında yapılan İşe Giriş Muayene ve Raporları, Periyodik muayene ve Raporları için yapılan harcamalar işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.
  • Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, iş yeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan iş yeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.
  • TEŞHİS OSGB Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak; İşe Giriş ve Periyodik Muayeneler yapar ve Rapor verir.