İşyeri Hekimi

 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak
 • İşin yürütümündeki ergonomik riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin akımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak.