Mobil Sağlık Taraması

 • Akciğer grafisi(Dijital)
 • Solunum fonksiyon testi
 • Odyometri
 • Portör muayenesi
 • Hemogram 18 parametre
 • Tam idrar tahlili
 • Kan grubu
 • Karaciğer fonksiyon testleri
 • HBs AgAnti HBs
 • HCV
 • HIV
 • EKG
 • Koruyucu Aşılar
 • Göz Muayenesi (Bilgisayarlı)