Kişisel Koruyucu

29 Kasım 2006 tarih ve 26361 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği esas alınmak üzere,

 • Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,
 • Kişiyi aynı anda bir veya birden fazla riske karşı korumak amacıyla üretici tarafından bir bütün haline getirilmiş cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş donanımı,
 • Belirli bir faaliyetin yapılması için korunma amacı olmaksızın taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemeyi,
 • Kişisel koruyucu donanımın rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan ve sadece bu tür donanımlarla kullanılan değiştirilebilir parçalarını  ifade eder.

 

BAŞ KORUYUCULARI

 • Endüstride (madenler, inşaat sahaları ve diğer endüstriyel alanlar) kullanılan koruyucu baretler,
 • Saçlı derinin korunması (kepler, boneler, siperlikli veya siperliksiz saç fileleri),
 • Koruyucu başlık (kumaştan veya geçirimsiz kumaştan yapılmış boneler, kepler, gemici başlıkları ve benzeri)
 •  

KULAK KORUYUCULARI

 • Kulak tıkaçları ve benzeri cihazlar
 • Tam akustik baretler
 • Endüstriyel baretlere uyan kulaklıklar
 • Düşük frekanslı kapalı devre haberleşme alıcısı olan kulak koruyucuları
 • İç haberleşme donanımlı kulak koruyucuları

 

GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI

 • Gözlükler
 • Kapalı gözlük (dalgıç tipi gözlük)
 • X-ışını gözlüğü, lazer ışını gözlüğü, ultra-viyole, infrared, görünür radyasyon gözlükleri
 • Yüz siperleri
 • Ark kaynağı maskeleri ve baretleri (elle tutulan maskeler, koruyucu baretlere takılabilen maskeler veya baş bantlı maskeler)

 

SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI

 • Gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler
 • Hava beslemeli solunum cihazları
 • Takılıp çıkarılabilen kaynak maskesi bulunduran solunum cihazları
 • Dalgıç donanımı
 • Dalgıç elbisesi

 

EL VE KOL KORUYUCULARI

 • Özel koruyucu eldivenler
 • Makinelerden (delinme, kesilme, titreşim ve benzeri)
 • Kimyasallardan
 • Elektrikten
 • Sıcak ve soğuktan
 • Tek parmaklı eldivenler
 • Parmak kılıfları
 • Kolluklar
 • Ağır işler için bilek koruyucuları (bileklik) – Parmaksız eldivenler
 • Koruyucu eldivenler

 

AYAK VE BACAK KORUYUCULARI

 • Normal ayakkabılar, botlar, çizmeler, uzun botlar, güvenlik bot ve çizmeleri
 • Bağları ve kancaları çabuk açılabilen ayakkabılar
 • Parmak koruyuculu ayakkabılar
 • Tabanı ısıya dayanıklı ayakkabı ve ayakkabı kılıfları
 • Isıya dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve tozluklar
 • Termal ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları
 • Titreşime dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları
 • Antistatik ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları
 • İzolasyonlu ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları
 • Zincirli testere operatörleri için koruyucu bot ve çizmeler
 • Tahta tabanlı ayakkabılar
 • Takıp çıkarılabilen ayak üst kısmı koruyucuları
 • Dizlikler
 • Tozluklar
 • Takılıp çıkarılabilen iç tabanlıklar (ısıya dayanıklı, delinmeye dayanıklı, ter geçirmez)
 • Takılıp çıkarılabilen çiviler (buz, kar ve kaygan yüzeylere karşı
 •  

CİLT KORUYUCULARI

Koruyucu kremler / merhemler

 

GÖVDE VE KARIN BÖLGESİ KORUYUCULARI

 • Makinelerden korunmak için kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler (delinme,kesilme, ergimiş metal sıçramalarına karşı)
 • Kimyasallara karşı kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler
 • Isıtmalı yelekler
 • Cankurtaran yelekleri
 • X ışınına karşı koruyucu önlükler
 • Vücut kuşakları / kemerleri

 

VÜCUT KORUYUCULARI

 • Düşmelere karşı kullanılan donanım
 • Düşmeyi önleyici ekipman (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte)
 • Kinetik enerjiyi absorbe eden frenleme ekipmanı (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte)
 • Vücudu boşlukta tutabilen donanım (paraşütçü kemeri)
 • Koruyucu giysiler
 • Koruyucu iş elbisesi (iki parçalı ve tulum)
 • Makinelerden korunma sağlayan giysi (delinme, kesilme ve benzeri)
 • Kimyasallardan korunma sağlayan giysi
 • Kızılötesi radyasyon ve ergimiş metal sıçramalarına karşı korunma sağlayan giysi
 • Isıya dayanıklı giysi
 • Termal giysi
 • Toz geçirmez giysi
 • Gaz geçirmez giysi
 • Florasan maddeli, yansıtıcılı giysi ve aksesuarları (kol bantları, eldiven ve benzeri)
 • Koruyucu örtüler.

Listede yer almayan benzer donanımın yukarıda belirtilen kişisel koruyucu donanımlardan sayılıp sayılmayacağına karar vermeye ve bu listeye eklemeler yapmaya Bakanlık yetkilidir.